تیم صنعتی دیجی چادر بنا به استقبال و درخواست مشتری همیشه پشه بندهای خانواده را در دو نوع پشه بندهای خانواده فنری سقف صاف (ریپس) و کله قندی خیمه ای یا هلال در دستور تولید دارد.  تفاوت عمده این دو مدل در شکل سقف و ارتفاع محصول است.در مدلهای سقف صاف شما یک اتاق مکعبی شکل توری دارید که ارتفاع منطقی و بدون سرگیری دارد و جهت رفت و آمد و نشست و برخاست نسبت به نوع خیمه ای مناسب تره چرا که زاویه ضلعها نسبت به سقف کمتره و محصول شکل یک مکعب به خود گرفته و با ارتفاع بلندتر نسبت به مدل خیمه ای فضایی مشابه اتاق برای مصرف کننده فراهم می‌کند. غالبا جنس تور و فنر هر دو مدل یکی هست ولی جنس کف مدل سقف صاف در اکثر موارد ضخیم میباشد در صورتی که در مدل خیمه ای گاها در مدلهای اقتصادی برای کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول از پارچه اسپاند نیز استفاده می‌شود.  همچنین نوع زیپ و سرزیپ و نوارهای ابریشم هر دو مدل نیز در اکثر تولیدات مشابه هم کار می‌شود.