چادرهای مسافرتی عموما از جنسهای:

گورتکس

برزنت

بلیزر

برنو

آکسفورد

پلی استر

شمعی پشت نقره

تفلون 

نانو و

اسپاند تولید میشوند