پرده نایلونی مغناطیسی مگنتی

پرده های نایلونی طلقی مگنتی آهنربای دیجی چادر محافظ برودتی و سرما 

دسته‌بندی