چادرهای مسافرتی عموما از جنسهای:

برزنت

بلیزر

برنو

آکسفورد

پلی استر

شمعی پشت نقره

تفلون و

اسپاند تولید میشوند